Meer vrouwen in IT

vrouw-met-robotarm.jpg

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat veruit meeste ICT'ers in Nederland man zijn. Slechts 16,2 procent van de ICT'ers is vrouw. Dat is zelfs onder het Europese gemiddelde, dat met 19 procent ook niet bijster hoog is.

Aan het vrouwelijke perspectief in IT wordt nog weinig aandacht besteed. Zo geven vrouwen uit het werkveld aan vaak niet serieus genomen te worden. Het kan ertoe leiden dat vrouwen afhaken en de sector verlaten. En dat terwijl er al grote personeelstekorten in de IT-wereld zijn.

Vrouwen lopen al vanaf jonge leeftijd tegen hordes en vooroordelen aan in de technische wereld. Als leerlingen een studieadvies krijgen voor een technisch of exact profiel, dan is er een kans dat daarbij onbewuste vooroordelen een rol spelen. In eenzelfde situatie heeft een jongen twee keer zoveel kans op een positief advies als een meisje.

En dat is zonde, want vrouwen kunnen die IT mannenwereld verrijken. Ze gaan bijvoorbeeld op een andere manier met ethische AI-vraagstukken om. Ze zijn vaak terughoudender met de inzet van nieuwe toepassingen dan
mannen. En ze hebben vaak meer oog voor risico's, zoals de negatieve impact op het milieu en de gevolgen voor specifieke groepen in de maatschappij. "Het valt misschien eerder op als je zelf bij de groep hoort die mogelijk benadeeld kan worden door AI."

Feit is in ieder geval dat er op de Arbeidsmarkt nu en de komende jaren zo’n 120.000 nieuwe medewerkers nodig zijn in de technologische sector. Dat gat wordt niet gedicht met de inzet van mannen alleen.

Veel docenten en managers zijn op zoek naar manieren om meer diversiteit te bewerkstelligen in de opleidingen en het werkveld. Gelukkig zijn hier manieren voor en zijn er handzame tools beschikbaar. Vanuit TechYourFuture is een project gestart om deze tools te inventariseren, vergelijken en samen te brengen in een handzaam overzicht. Dat heeft geresulteerd in de toolkit: Meiden in de techniek. De tools zijn vooral afkomstig van het VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techiek en IT, van WijTechniek en van de toolbox Gender Include IT, welke in publiek-private samenwerking TechYourFuture is gemaakt. Daarnaast zijn internationale toolboxen geraadpleegd.

In de toolkit en in de toolbox vind je tools voor HBO- IT en MBO techniekopleidingen en voor de bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Om instroom te verhogen en uitstroom te voorkomen is de inzet van zowel Onderwijs als Werkveld nodig.

Voor de opleidingen zijn vijf categorieën gemaakt:

  1. Werving,
  2. Beeldvorming,
  3. Inclusief onderwijs,
  4. Bouwen aan zelfvertrouwen, en
  5. Samen sterk.

Voor de bedrijven zijn drie categorieën gemaakt:

  1. Aantrekkelijk werkgeverschap,
  2. Beeldvorming,
  3. Samen sterk.

Bekijk de hele toolkit meiden in de techniek.

En de Toolbox Gender include IT - vrouwen behouden voor de ICT


Rol Digital District Zwolle

Wat na bestudering van de diverse literstuur, scholing aanbod en begeleiding naar en in werk aanbod opvalt is dat hetgeen vanuit onderzoek en literatuur wordt geadviseerd nodig te zijn om meer vrouwen in IT en techniek aan het werk te krijgen en aan het werk te houden NIET of nauwelijks is opgepakt in praktische uitvoering en het onder de aandacht brengen daarvan. Met een campagne d.m.v. Social media berichten wil DDZ Onderwijs en Bedrijfsleven de handvatten voor Meer Vrouwen in IT gericht aanbieden en monitoren.

Met dank aan opstellers van diverse onderzoeken en white-papers

TechYourFuture  is een initiatief van onderstaande kernpartners

Screenshot_2024-05-24_at_11.51.21.png

Al ruim 10 jaar wordt door TechYourFuture onderzoekers in samenwerking met onderwijspartners in Oost Nederland onderzoek gedaan naar onder andere werkzame tools en werkwijzen, effectieve professionalisering en schoolontwikkeling.

Katapult is een netwerk van meer dan 550 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een mkb-bedrijf. Er participeren inmiddels 134.000 studenten, 21.000 bedrijven en 19.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden. Lees hier verder over de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden en kijk hier op de kaart voor het volledige netwerk.

Downloads en links ten behoeve van werven en behouden van Meer vrouwen in IT

Voor HR afdelingen van (IT) Bedrijven

Tools in de toolbox die dit proces ondersteunen zijn ‘Organiseren gendertraining’ en ‘Genderinclusie in beleid en management’ en ‘Checklist genderinclusie medewerker’. Ook zijn hands- on tools opgenomen: ‘Aanpak van genderbias’ en ‘Genderinclusieve functionerings- en beoordelingsgesprekken’.

Voor Basis, VO – MBO en HBO IT onderwijs 

Wat doen we in het Basis Onderwijs

Doelgroep HBO

Doelgroep MBO


Mede mogelijk gemaakt door