Deltion College

Contact

Deltion College
Mozartlaan 15
8031 AB Zwolle
Nederland

+31 38 850 30 00

www.deltion.nl

Deltion College

Het Deltion College is een regionaal opleidingencentrum in de regio Zwolle voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De organisatie telde in 2016 ruim 17.000 leerlingen en 1.100 medewerkers.


  • Jan-Ernst van Driel
  • Arjan Scheve
  • Remco van Zijl

Mede mogelijk gemaakt door