Bestuur

De stichting Digital District Zwolle heeft een bestuur dat bestaat uit IT- en Digital professionals uit de regio Zwolle. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een netwerk van IT- en Digital professionals in de regio.

Ze organiseren evenementen, themabijeenkomsten en kennissessies om mensen te inspireren, te ontwikkelen en te stimuleren om samen te werken aan een digitale toekomst vol mogelijkheden en hoogwaardige oplossingen. Het bestuur moet het netwerk en de activiteiten van de stichting beheren en leiden, zodat de doelstellingen van de stichting bereikt worden.

De stichting Digital District Zwolle heeft een bestuur dat bestaat uit verschillende rollen:

  • Voorzitter: de voorzitter is de leider van het bestuur en is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen en het behartigen van de belangen van de stichting.

  • Secretaris: de secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen en het archief van de stichting.

  • Penningmeester: de penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting, zoals het opstellen van begrotingen en het bijhouden van de administratie.

  • Algemene bestuursleden: de algemene bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken van het bestuur en het ondersteunen van de andere rollen in het bestuur.

Al deze rollen werken samen om de doelstellingen van de stichting te bereiken en het netwerk van IT en Digital professionals in de regio Zwolle te onderhouden en te ontwikkelen.

Mede mogelijk gemaakt door