Actueel

Samenwerking Regio Zwolle IT platform en Oost NL voor beter inzicht in het IT-landschap

Samenwerking Regio Zwolle IT platform en Oost NL voor beter inzicht in het IT-landschap

Regio Zwolle IT platform en Oost NL gaan samen het IT-landschap in de regio Zwolle onderzoeken. Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland (www.oostnl.nl) en heeft als doel de regionale economie te versterken. Het versterken van de economie doet Oost NL door het beschikbaar stellen van financiële middelen, kennis, kunde en haar netwerk. Digitalisering en sleuteltechnologieën als IoT, AI en business model innovatie staan hoog op de agenda.

Het in kaart brengen van het IT-landschap in de regio Zwolle heeft als doel de zichtbaarheid en vindbaarheid van de IT-bedrijven te vergroten. Tevens moet dit er toe leiden dat er een betere match ontstaat tussen vraag en aanbod op het gebied van digitale producten en diensten, maar ook op het gebied van talent in het algemeen en specifiek IT-talent. Daarnaast zijn we op zoek naar ideeën voor innovatieprojecten op dit gebied. In de komende periode zullen wij alle in de Regio Zwolle gevestigde IT bedrijven uitnodigen om mee te werken aan een online enquête. Op basis van de uitkomsten gaan wij een profiel opstellen per bedrijf en van het Zwolse IT netwerk. Met deze resultaten gaan wij werken aan onder andere het volgende:

  • Een interactieve weergave van de in Regio Zwolle gevestigde IT organisaties;
  • Experimenteren met een matching platform voor vraag en aanbod, zowel op het niveau van producten en oplossingen als vacatures;
  • Activiteiten organiseren die aansluiten bij de behoeften van de Zwolle IT platform leden.

Heeft u vragen of suggesties dan kunt u contact opnemen met Ian de Graaff van Oost NL of met Marc Kleinhaarhuis van Regio Zwolle IT platform.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Mede mogelijk gemaakt door